Zakres projektu

Zakres projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II” jest zlokalizowany na terenie Aglomeracji Katowice oraz Aglomeracji Sosnowiec na obszarze miasta Katowice.

W ramach Projektu wyróżnia się następujące zadania:

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II” jest zlokalizowany na terenie Aglomeracji Katowice oraz Aglomeracji Sosnowiec na obszarze miasta Katowice.

W ramach Projektu wyróżnia się następujące zadania:

Zadanie 1 Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Giszowiec, Nikiszowiec i Janów poprzez budowę kolektora przerzutowego "Bolina" oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Oswobodzenia .

Zadania 2. Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla Huty Metali Nieżelaznych Szopienice.

Zadanie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla TIC S.A przy ul. Krakowskiej.

Zadanie 4 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Hodowców i Oswobodzenia.

Zadanie 5. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Oswobodzenia, Leœnego Potoku, Niwnej, Grodowej, Zamkowej .

Zadanie 6. Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicy Grodowej.

Zadanie 7 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Leśnego Potoku, Nad Stawem i Bzów.

Zadanie 8 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków w rejonie ul. Zamkowej i Leśnego Potoku .

Zadanie 9 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach Spacerowej, Strumiennej, Ruczajowej, Wiklinowej, Bzów.

Zadanie 10. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach Boliny i Trumiennej.

Zadanie 11 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Strumiennej i Leśnego Potoku.

Zadanie 12 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Leśnego Potoku .

Zadanie 13. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Oswobodzenia, Szopienicka, Szyb Wodny.

Zadanie 14. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Stary Nikiszowiec w ulicach: Szopienicka, Janowska, Giszowiecka, Czechowa, Garbarska, Św. Anny, ks. A. Ficka, Rymarskiej, Plac Wyzwolenia, Krawczyka.

Zadanie 15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla osiedla Kolonia Wysockiego wraz z modernizacją pompowni ścieków przy ulicy Szopienickiej w Nikiszowcu.

Zadanie 16. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Adama i Sosnowa .

Zadanie 17 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicy Kosmicznej.

Zadanie 18 Modernizacja kanalizacji sanitarnej rejonie ulic Mysłowickiej oraz Karliczka wraz z przepompownią przy ulicy Kolistej.

Zadanie 19. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Boya-Żeleńskiego, Smugowej, Wantuły .

Zadanie 20. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Maków, Czarnuszki, Urbana, Wieżowa Jordan-Łowińskiej, Ogrodzieńskiego, Krupińskiego, Zabłockiego.

Zadanie 21. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malwy.

Zadanie 22. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Stabika, Dziewanny, Armii Krajowej, Hierowskiego, Kalinowej, Czeremchowej.

Zadanie 23 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dziewanny, Wilczewskiego.

Zadanie 24. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Storczyków, Hortensji, Tulipanów.

Zadanie 25. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Norblina, Malwy, Cyprysów, Truskawkowej, Żurawinowej, Michałowskiego, Rezedowej, Mieczyków, Marzanny, Orzechowej, Siedliskiej, Ślazowej, Rowu Podleskiego.

Zadanie 26. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sasanek, Przebiśniegów, Zachodniej.

Zadanie 27 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Marzanny.

Zadanie 28 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Tyskiej, Spółdzielczości, Zdrowej, Napierskiego.

Zadanie 29. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Tunelowej, Sowiej, Leszczynowej.

Zadanie 30 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Tunelowej, Berberysów.

Zadanie 31 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Tunelowej.

Zadanie 32 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Wędkarskiej, Szarotek, Łososiowej, Okoniowej, Pstrągowej, Kanałowej, Jesiotra, Jargonia, Sandacza.

Zadanie 33 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej.

Zadanie 34. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tetmajera.

Zadanie 35 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Leśnej, Szenwalda, Odrodzenia, Glebowej, Grzybowej, Jaśminowej, Jagodowej, Wesołej.

Zadanie 36 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wapiennej.

Zadanie 37. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Panewnickiej i Bałtyckiej.

Zadanie 38 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Szadoka, Kombajnistów.

Zadanie 39 Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę kolektora przerzutowego z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała.

Zadanie 40. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Wiosny Ludów, Szabelnianej.

 

Zadanie 46 Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ul. Le Ronda na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do przejazdu kolejowego.

Zadanie 47 Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Bytomskiej.

Zadanie 48 Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od budynku nr 6 do budynku nr 20.

Zadanie 49 Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Bukowej.

Zadanie 50 Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Krzyżowej.

Zadanie 51 Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Szczecińskiej.

Zadanie 52 Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w rejonie skrzyżowania ulic Grażyńskiego i Sokolskiej.

Zadanie 53 Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Dębowej.

Zadanie 54 Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Stalmacha.

Zadanie 55 Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Szeligiewicza.

Zadanie 56 Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Mikołowskiej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andrzeja.

Zadanie 57 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej.

Zadanie 58 Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Barcelońskiej.

Zadanie 59 Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Kadłubka.

Zadanie 60 Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Różyckiego.

Zadanie 61 Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ulicy Franciszkańskiej.

Zadanie 62 Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Północnej.

Zadanie 63 Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Radomskiej.

Zadanie 64 Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ulicy Kossak – Szczuckiej.

Zadanie 65 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków nr 1,3,5 i 9 przy ulicy Rolniczej oraz przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od budynku 5 przy ul. Rolniczej.

Zadanie 66 Budowa kanalizacji ogólnospławnej dla budynków nr 25, 27 i 29 zlokalizowanych przy ulicy Samsonowicza.

Zadanie 67 Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z posesji przy ulicy Armii Krajowej nr 193 – 227,229 i 41 do miejskiej kanalizacji.

Zadanie 68 Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z posesji przy ulicy Szarotek 4 oraz 4A.

Zadanie 69 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ulicy Barcelońskiej 28 i zabudowy sąsiedniej.

Zadanie 70 Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. bocznych Stellera.

Zadanie 71 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Skrzypów od wysokości posesji nr 13 do ulicy Malinowej.

Zadanie 72 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bika.

Zadanie 73 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wietnamskiej w rejonie zespołu budynków mieszkalnych nr 59 – 61.

Zadanie 74 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków 114 – 118 przy ulicy Piotrowickiej wraz z przekroczeniem torów PKP i przebudowa odcinka istniejącej sieci wodociągowej.

Zadanie 75 Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kijowskiej.

Zadanie 76 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Szewskiej, Zdrowej, Jaworowej.

Zadanie 77 Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Cietrzewi.

Zadanie 78 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grodowej.

Zadanie 79 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Pitery.

Zadanie 80 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Radosnej.

Zadanie 81 Samochód ssąco-płuczący z odzyskiem wody, ze zbiornikiem o pojemności 10 m3.

Zadanie 82 Samochód ciśnieniowo – ssący ze zbiornikiem o poj. 10m3 z możliwością odzysku wody, przeznaczony do czyszczenia sieci kanalizacyjnych.

Zadanie 83 Samochód ciśnieniowo – ssący ze zbiornikiem o poj. 12m3 z przeznaczeniem do czyszczenia zbiorników przepompowni ścieków.

Zadanie 84 Samochód do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody.

Zadanie 85 Koparka kołowa – samojezdna (obrotowa).

Zadanie 86 Pojazd specjalistyczny do monitoringu sieci kanalizacyjnych wraz z wyposażeniem.

Zadanie 87 Samochód ciężarowy, skrzyniowy o ładowności do 2 ton z podwójną kabiną dla pasażerów.

Zadanie 88 Sprężarka spalinowa na podwoziu kołowym o wydajności 3,8m3/h wraz z osprzętem przeznaczonym do kucia, i pompowania kół, korków pneumatycznych i pakerów.

Zadanie 89 Pneumatyczne korki do czasowego zamykania przepływów w kanalizacji przeznaczone dla średnic kanałów od ø150mm do ø600mm.

 

Zadania wchodzące w skład Projektu zlokalizowane są:

Zadania 1-18 zlokalizowane są w zlewni oczyszczalni ścieków Radocha w Aglomeracji Sosnowiec, natomiast pozostałe zadania w zlewniach trzech oczyszczalni Ścieków w Aglomeracji Katowice tj.: Podlesie – zadania 19 – 34, Panewniki – zadania 35 – 38 i Dąbrówka Mała – zadania 39, 40.

Zadanie 1 zlokalizowane jest w dwóch dzielnicach Giszowiec i Janów – Nikiszowiec. W dzielnicy Janów – Nikiszowiec realizowane są również zadania 2-15, zaś w dzielnicy Giszowiec zadania 16-18.

Zadania 19, 20, 22, 23, 29, 30 zlokalizowane są w dzielnicy Kostuchna.

Zadania 21, 24, 25, 26, 27, 31, 33 zlokalizowane są w dzielnicy Podlesie.

Zadanie 32 realizowane są w dzielnicy Zarzecze.

Zadania 28, 34, 35, 36 zlokalizowane są w dzielnicy Piotrowice -Ochojec.

Zadania 37 i 38 zlokalizowane są w dzielnicy Panewniki – Ligota.

Zadania 39 i 40 zlokalizowane są w dzielnicy Szopienice – Burowiec.

 

Zakres przedmiotowy Projektu obejmuje:

a).budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych. Łączna długość nowobudowanych rurociągów grawitacyjnych wynosi L=34,78 km, rurociągów tłocznych L=0,35 km. Ilość planowanych przepompowni ścieków wynosi 3 kpl

b).modernizację istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez budowę nowych kanałów po trasach istniejących, w tym rurociągów grawitacyjnych L=25,41 km, rurociągów tłocznych L=8,23km. Ilość nowobudowanych w ramach modernizacji przepompowni ścieków wynosi 4 kpl., natomiast modernizowanych istniejących przepompowni 2 kpl

W wyniku realizacji Fazy II etapu II Projektu do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 22860 mieszkańców, z czego 5196 mieszkańców z tytułu budowy nowych odcinków sieci i 17664 przełączonych na oczyszczalnie z tytułu modernizacji sieci.

Przewidywany przyrost ilości ścieków sanitarnych, odprowadzanych do oczyszczalni komunalnych do 2015r., w wyniku realizacji Fazy II Etapu II Projektu, wyniesie 2744 m3/d.

Pobierz ulotkę: Zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnejZapraszamy także na stronę poświęconą Fazie I Etapu II projektu: