Utrudnienia w ruchu w lutym

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”. Jego celem jest budowa sieci kanalizacyjnych, które pozwolą na zapewnienie skutecznego i efektywnego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień w ruchu, które wystąpią w lutym 2016 r.  

Utrudnienia będą dotyczyć następujących dzielnic i ulic Katowic:

 Piotrowice

Kontynuowane będą prace przy budowie kanalizacji w ulicy Barcelońskiej, na odcinku od ulicy Sępiej do budynku nr 23. Lokalnie jezdnia zostanie zwężona połówkowo w miejscach prowadzonych robót.

Giszowiec

Kontynuowane będą prace budowy kanalizacji w ulicy Radosnej. Prace realizowane będą od ulicy Przyjaznej do ulicy Batalionów Chłopskich. Jezdnia zamknięta będzie połówkowo. Podobne zamknięcie obowiązywać będzie w ulicy Miłej, od ulicy Przyjaznej do ulicy Kwiatowej.

 

 

W związku z utrudnieniami spowodowanymi realizacją budowy i przebudowy systemu kanalizacyjnego miasta Katowice prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

 

Więcej informacji o Projekcie można uzyskać na stronach internetowych www.kiwk.katowice.plwww.faza2-kanalizacja-katowice.pl, a także kontaktując się z nami pod adresem e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl lub pod numerem telefonu (32) 350 00 75.

Informacje dotyczące procedury przyłączania się do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych  www.kiwk.katowice.pl oraz  www.wodociagi.katowice.pl, a także pod numerem telefonu (32) 350 00 75 lub (32) 788 24 00.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku!

www.facebook.com/katowicka.infrastruktura