UTRUDNIENIA W KWIETNIU

Dobiegły końca roboty budowlane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II” realizowane przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. Projekt obejmował budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych na terenie niemal całych Katowic, co pozwoliło na zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i  oczyszczania ścieków komunalnych z terenu miasta.

W wyniku realizacji Projektu zostało wybudowanych / zmodernizowanych ponad 73 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 1 km sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz został zmodernizowany ponad kilometr sieci wodociągowej. Dodatkowo wybudowano/ zmodernizowano 10 pompowni / tłoczni ścieków komunalnych. Zakupiono również specjalistyczny sprzęt do bieżącej obsługi sieci kanalizacyjnych. W konsekwencji realizacji Projektu ponad 5 tysięcy nowych użytkowników ma możliwość przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko.

Obecnie Spółka prowadzi roboty budowlane finansowane z własnych środków. Wynikające z tego utrudnienia w ruchu, które wystąpią w kwietniu 2016 r. będą dotyczyć ulicy księdza Piotra Ściegiennego, od ogródków działkowych do wysokości budynku numer 90, gdzie wystąpi punktowe zajęcie jezdni związane z bezwykopową renowacją kanalizacji tzw. „rękawem”.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, których nieruchomości zlokalizowane są na obszarze objętym Projektem do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Przyłączając nieruchomość do wybudowanej sieci kanalizacyjnej znacząco można wpłynąć na poprawę najbliższego otoczenia, stan środowiska naturalnego m.in. poprzez ograniczenie nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów, czy zredukowanie przenikania nieczystości do wód gruntowych.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku! www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

infograf2-01