Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II