Planowane utrudnienia w lipcu

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”. Jego celem jest budowa sieci kanalizacyjnych, które pozwolą na zapewnienie skutecznego i efektywnego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień w ruchu spowodowanych realizacją Projektu, które wystąpią w lipcu 2015 r.   
Utrudnienia będą dotyczyć następujących dzielnic i ulic Katowic:

Janów
W związku z prowadzonymi robotami zwężone etapami, połówkowo, będą  ulice: Grodowa oraz Oswobodzenia, od ulicy Leśnego Potoku do budynku numer 79. Po zakończeniu robót w ulicach tych odtwarzane będą jezdnie i chodniki.

Kostuchna
Prowadzona będzie budowa kanalizacji w ulicy Armii Krajowej. Inwestycja realizowana będzie w poboczu ulicy, od numeru 193 do 227. Utrudni to ruch pieszych w tym rejonie.

Brynów
Kończone powinny być prace budowlane w ulicy Stromej przy budynku numer 1 do 8. Po zakończeniu etapu budowy kanalizacji odtwarzane będą drogi dojazdowe i chodniki między budynkami.

Dąbrówka Mała
Rozpoczynać się będzie budowa kanalizacji w ulicy Grzegorzka między budynkami: 23, 25 oraz 27. Powodować będzie to utrudnienie dla ruchu pieszych w tym rejonie.

Panewniki
Zamykana etapami będzie ulica Wietnamska, gdzie nowa kanalizacja budowana będzie od numeru 59 w kierunku 59 L, do ul. Gromadzkiej.

Piotrowice
Kontynuowana będzie budowa kanalizacji w ulicy Skrzypów. Prace wykonywane będą od numeru 1 do 13. Utrudni to ruch pieszych i dojazdy do posesji mieszkańcom tej okolicy.
Utrudnieniem w dojeździe do ulicy Radockiego będzie komora przewiertowa zabudowana u zbiegu ulicy Szewskiej i Spokojnej.   

Murcki
W ulicy Samsonowicza rozpoczną się roboty budowy kanalizacji w rejonie budynków numer 25, 27 oraz 29. Prace wykonywane będą też w przyległych drogach osiedlowych.

Zawodzie
W ulicy Bohaterów Monte Cassino kanalizacja będzie poddawana renowacji tzw. ”rękawem”. Punktowe ograniczenia i utrudnienia w  ruchu wystąpią  na wysokości budynków od numeru 6 do 20.

Koszutka
W ulicy Grażyńskiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Sokolską, wykonywana będzie renowacja kanalizacji, co spowoduje, okresowo przy studzienkach kanalizacyjnych, punktowe utrudnienia w ruchu.

 

W związku z utrudnieniami spowodowanymi realizacją budowy i przebudowy systemu kanalizacyjnego miasta Katowice prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Bieżące informacje o Projekcie można uzyskać na stronach internetowych www.kiwk.katowice.plwww.faza2-kanalizacja-katowice.pl, a także kontaktując się z nami pod adresem e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl lub pod numerem telefonu (32) 350 00 75.

Informacje dotyczące procedury przyłączania się do sieci znajdują się na stronach internetowych  www.kiwk.katowice.pl oraz  www.wodociagi.katowice.pl, a także pod numerem telefonu (32) 350 00 75 lub (32) 788 24 00.


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku!
www.facebook.com/katowicka.infrastruktura