Planowane utrudnienia w czerwcu

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”. Jego celem jest budowa sieci kanalizacyjnych, które pozwolą na zapewnienie skutecznego i efektywnego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień w ruchu spowodowanych realizacją Projektu, które wystąpią w czerwcu 2015 r.   
Utrudnienia będą dotyczyć następujących dzielnic i ulic Katowic:

Janów
W związku z prowadzonymi robotami budowy kanalizacji zwężone etapami, połówkowo, będą ulice: Grodowa oraz Oswobodzenia. Po zakończeniu robót w ulicach tych odtwarzane będą drogi i chodniki.

Zarzecze
Planowane jest rozpoczęcie robót budowy kanalizacji w ulicy Szarotek od numeru 4 do 8.

Kostuchna
Planowane jest rozpoczęcie robót w ulicy Armii Krajowej, gdzie wykonywane będą prace od numeru 193 do 227. Utrudni to ruchu pieszych w tej części ulicy.

Nikiszowiec
Kontynuowane będą prace w ulicy Giszowieckiej, od ulicy Św. Anny do ulicy Krawczyka, oraz w ulicy Janowskiej i ulicy Czechowa. Roboty wykonywane będą etapami na całej szerokości ulicy – z możliwością dojazdu do posesji.

Brynów
Prowadzone są prace polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Stromej przy budynkach od numeru 1 do 8. Po zakończeniu etapu budowy kanalizacji odtwarzane będą drogi dojazdowe i chodniki.

Dąbrówka Mała
Rozpoczną się roboty budowy kanalizacji przy ulicy Grzegorzka w rejonie budynków numer: 23, 25 i 27. Powodować to będzie utrudnienie dla ruchu pieszych w tym rejonie.

Panewniki
W związku z pracami budowy kanalizacji zamykana etapami będzie ulica Wietnamska, od budynku numer 59, w kierunku numeru 59 L, do ulicy Gromadzkiej.  

Piotrowice
Planowane jest rozpoczęcie prac budowy kanalizacji w ulicy Skrzypów, z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ulicy Malinowej. Utrudni to ruch pieszych i dojazdy do posesji mieszkańcom tej okolicy.

 

Prostokąt zaokrąglony: PRZYŁĄCZ SIĘ!<br /><br /><br /><br /><br />Zachęcamy wszystkich mieszkańców Katowic objętych projektem budowy kanalizacji do skorzystania z możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W ten sposób wspólnie działamy na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, m.in. poprzez ograniczenie przenikania zanieczyszczeń do gruntu, poprawę jakości wód, a także ograniczenie nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów. Poza tym jest to tańszy i wygodniejszy sposób na odprowadzanie ścieków.<br /><br /><br /><br /><br />Szczegółowe informacje na temat procedury związanej z przyłączeniem się do kanalizacji znajdą Państwo na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl i<br /><br /><br /><br /><br />www.kanalizacja-katowice.pl  </p><br /><br /><br /><br /><p>

W związku z utrudnieniami spowodowanymi realizacją budowy i przebudowy systemu kanalizacyjnego miasta Katowice prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Bieżące informacje o projekcie można znaleźć na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl i www.kanalizacja-katowice.pl