Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”. Jego celem jest budowa sieci kanalizacyjnych, które pozwolą na zapewnienie skutecznego i efektywnego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień w ruchu, które wystąpią w marcu 2016 r.   

Utrudnienia będą dotyczyć następujących dzielnic i ulic Katowic:

  • Piotrowice

Kontynuowane będą prace przy budowie kanalizacji w ulicy Barcelońskiej, na odcinku od ulicy Sępiej do budynku nr 23. Lokalnie jezdnia zostanie zwężona połówkowo w miejscach prowadzonych robót.

  • Giszowiec

Kontynuowane będą prace budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Radosnej. Prace realizowane będą na odcinku od ulicy Kwiatowej do ulicy Batalionów Chłopskich oraz na terenach zielonych przy Kościele pw. Św. Barbary. Jezdnia będzie zamknięta za wyjątkiem ruchu lokalnego.

 

 

W związku z utrudnieniami spowodowanymi realizacją budowy i przebudowy systemu kanalizacyjnego miasta Katowice prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.