Strona główna

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”
jest kontynuacją całościowego Projektu
pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice”.

Część Projektu, która spełniała wymogi konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Środowiska, została w czerwcu 2012 roku zgłoszona do dofinansowania z Funduszu Spójności.

30 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.

Oprócz dofinansowania, które Spółka otrzymała w ramach dotacji unijnej, pozostałą część środków finansowych stanowią środki własne, dopłaty z NFOŚiGW oraz kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W dniu 05.04.2012 r. podpisano umowę nr 191/2012/Wn12/OW-KI-PS/B z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II" współfinansowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, w wysokości do 10.349.897,25 zł.

logo_kolor_pelna_nazwa_pl

Koszt realizacji Projektu:

  • Planowany koszt realizacji Projektu wynosi: 155 926 029,32 PLN

  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 91 471 538,05 PLN
  • Dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż: 77 750 807,32 PLN

 

Pobierz ulotkę: Zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnejZapraszamy także na stronę poświęconą Fazie I Etapu II projektu: